15.12.2022

In een land als DR Congo zijn er veel mogelijkheden voor internationale en lokale organisaties om humanitaire en ontwikkelingsprojecten te financieren.

Vertegenwoordigers van de meeste donoren zijn zowel in Kinshasa als in Oost-Congo aanwezig. Zij zijn evenzeer geïnteresseerd in samenwerking met lokale als met internationale organisaties. Alles hangt af van de doelstellingen die zij zich hebben gesteld en de context van de situatie.

Het is echter moeilijk om de weg te vinden tussen al die donoren die elk hun eigen manier van werken hebben. Daarom is deze opleiding in fondsenwerving gericht op het matchen van uw organisatie met relevante donoren. Vervolgens is het belangrijk om te weten hoe je deze donoren benadert en een relatie met hen opbouwt, anders loop je het risico dat je de deur vanaf het begin dichtgooit.

De opleiders

Bernard Van den Abeele en Elizabeth Monzili vormen ons team van opleiders.

Bernard Van Den Abeele. Hij is stichtend vennoot van Axyom en heeft 20 jaar ervaring in de sector internationale samenwerking, waarvan hij een groot deel op het terrein doorbracht; hij verbleef meer dan 10 jaar in de Democratische Republiek Congo en voert regelmatig missies uit in heel Centraal- en West-Afrika.

Hij was programmamanager, landenvertegenwoordiger, manager fondsenwerving en uitvoerend directeur bij verschillende organisaties. In al die jaren heeft hij zich gespecialiseerd in strategie en capaciteitsopbouw in project-/programma-/organisatiemanagement.

Hij heeft verschillende organisaties, gefinancierd door de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Belgische Samenwerking, begeleid en versterkt op het gebied van strategische en organisatorische kwesties, waaronder fondsenwerving. Ten slotte leidt hij al verscheidene jaren opleidingen en workshops over organisatieontwikkeling en fondsenwerving voor CMO's.

Elizabeth Monzili. Ze heeft een diploma politieke en administratieve wetenschappen en meer dan 15 jaar ervaring als project- of programmamanager voor de EU en DFID, voornamelijk in DR Congo.

In de loop der jaren heeft Elizabeth zich gespecialiseerd in genderprogrammering en inclusie, beleidsanalyse, partner-, programma- en risicobeheer, toezicht en evaluatie, democratisch bestuur, veranderingstheorie, strategische planning, resultaatgericht beheer gedurende de hele projectcyclus en institutionele capaciteitsopbouw.

Zij heeft ook civiele maatschappelijke organisaties in 14 provincies van DR Congo begeleid bij de uitvoering van institutionele en economische strategieën voor duurzaamheid.

Doelstelling en verwachte resultaten

Het hoofddoel van deze opleiding is dat u uw fondsenwerving effectiever kunt maken door :

  • Donoren te kunnen identificeren die aan uw behoeften voldoen.
  • Het beheersen van de technieken om donoren te benaderen.
  • Communicatiemateriaal te kunnen ontwikkelen dat is aangepast aan uw behoeften op het gebied van fondsenwerving.
  • Kennis van de methoden van strategische en operationele planning voor fondsenwerving.
  • Tips en tricks voor een goed financieringsvoorstel.

Doelgroep

Directeuren en coördinatoren, subsidiebeheerders, fondsenwervers, communicatiemedewerkers, projectmanagers, consultants of anderen die zich willen specialiseren in fondsenwerving voor projecten en programma's.

Om uitwisseling en interactie te bevorderen, is het aantal deelnemers beperkt tot 20.

Opleidingsprogramma

Dagen

Opleidingen

Dinsdag 18/10/2022Inleiding, donorlandschap, donoridentificatie.
Donderdag 20/10/22Technieken voor donorbenadering, communicatiemateriaal.
Dinsdag 25/10/22Strategische planning voor fondsenwerving.
Donderdag 27/10/22Operationele (en budget-) planning voor fondsenwerving.
Dinsdag 02/11/22Tips en tricks voor het schrijven van kwalitatieve projectvoorstellen.